MENÜ

Úgy gondolom, az airsoft alapjairól már rengetegen írtak. Nos és megpróbálom a témát kicsit más szemszögből megközelíteni. Nevezzük nevén a gyereket: az airsoft, amennyiben nem direkt kiképzési célra használják, egy szabadidős tevékenység, egy játék, se több, se kevesebb.

 

Természetesen ez a játék legtöbbször egy harchelyzetet szimulál, így akik játsszák, általában fogékonyak a harcászati technikák iránt. Manapság az információszabadságnak köszönhetően kellő időt a világhálón töltve hamar elsajátíthatjuk a különböző országok legújabb gyalogsági, felderítő, stb. taktikáit, így könnyedén -olvasási kedvtől és szabadidőtől függően- mindenki gyorsan navy seales- szuperharcos- titkosnindzsa swat operátorrá válhat.

 

Valójában sajnos ez nem ilyen egyszerű, még akkor sem, ha az olvasottakat a következő játékon megpróbálja újdonsült kommandósunk a játékba integrálni. Ennek az oka az, amiért az airsoftot valójában játéknak hívjuk: Nincs meg a szervezett kiképzés, és az arra való szándék és igény, hiányzik az igazán szakképzett kiképző, és a jól felépített hierarchikus rendszer. Hiányzik a fegyverkezelés készsége, és az alapszabályainak ismerete. Ezért is vegyük át most, mik is a valódi airsoft alapok, és most felejtsük el a különböző rajalakzatokat, a farkasfogat, a crisscross-t, a hurok formációt, meg a többi varázsszót, és ne akarjuk használni őket, amíg nem vagyunk tisztában vele, hogy mik ezek és mire is valók (szakember előtt hamar be lehet égni). Ezeket az egyszerű alapokat egy önmagára igényes airsoft játékosnak kötelezően tudnia, gyakorolnia és minden játékon alkalmaznia kell! Ezeket nem helyettesítik sem az olvasott szupertitkos taktikák, sem a méregdrága felszerelés, sem a játékokon szerzett gyakorlat. Sőt! A gyakorlatban szerzett rossz beidegződés a játékos legnagyobb ellensége.

 

A kötelék kohéziójának alapfeltételei:

 

Először is, az airsoft csapatjáték! Mindig kötelékekben harcolunk! A köteléken belül minden embernek meg van az adott feladata, amivel tisztában kell lennie.

 

A kötelék kohézióját a tűzpár- parancsnok- kommunikáció három dimenziója adja:

 

A tűzpár:

 

Véresen komolyan kell venni a mondást, miszerint „egy ember senki”. Minden csapat alapegysége a tűzpár, vagyis a két harcosból álló kötelék. A tűzpár egyik tagja, mindig legyen tisztába vele, hogy hol van a párja, és azzal is, hol van a többi tűzpár! A tűzpárnál nagyobb kötelékek: a tűzcsoport, a raj, a szakasz, a század, stb. mind tűzpárokból állnak, pl.: az alapvetően szakaszszintű farkasfog járőrben a tűzpárok egymás mögött (!) helyezkednek el. Mindig a tűzpárunkkal együtt, összehangolva mozgunk, folyamatosan figyelve a másikat. Épületbe, helyiségbe sohasem megyünk be egyedül, ha kötelékben vagyunk! A tüzelési szektorokat mindig felosztjuk, és egymást fedezve haladunk!

 

Parancsnok:

 

A kötelék, és a majomcsorda között az a különbség, hogy a köteléknek van parancsnoka. A parancsnok a beérkező információkat (felderítés, feladat, kéretlen tanácsok, vélemények, stb.) értékelve meghozza döntését, melyet a kötelék minden tagja köteles végrehajtani. A parancsnok felelőssége nagy: Ismernie kell emberei képességeit és fegyvereit, tudnia kell gyorsan feldolgozni az információkat, és megfelelő döntést hozni az adott szituációban. Mindig tudnia kell, hol tartózkodnak az egysége tagjai, és az esetleges többi baráti kötelék.

 

Kommunikáció:

 

A kommunikáció által válik koordinálttá egy tervezett manőver, vagy egy vállalkozás. Három alapvető fajtája van: szóbeli, nem szóbeli, és a rádió. Használatuk távolságtól, felderíthetőség fokától, láthatóságtól és hallhatóságtól függ. A rádiókommunikáció tulajdonképpen a szóbeli kommunikáció növelt hatótávolságú, és csendesebb változata, nem számítva a rádión leadható nagyon is hasznos non-verbális jelzéseket, mint pl. a morze, vagy az egyszerű igen- nem visszaigazolás (klikkek). Mindennek, és mindenkinek adjunk azonosítót, színekkel, számokkal állatokkal, katonai vagy görög ábécével, stb. Gyakoroljuk be valamelyik fajta irány és célmeghatározást, pl.:óramódszer, vonásmódszer, iránymódszer, égtájak, stb. Minden új információt jelentsünk, és nyugtázzunk (nem kell túlcifrázni: rádióban a „nyugta” szó, kézzel a feltartott hüvelykujj)!

 

Most mindenki rávághatja, hogy ezzel semmi újat nem mondtam. Akkor mért nem látok egyetlen normális csapatjátékot sem?

 

Az airsoft fegyver helyes használatának feltételei:

Véleményem szerint ezt kéne a legtöbbet gyakorolni. Rengeteg jó, egymástól eltérő módszer van, válasszunk ki egy szimpatikust, és azt gyakoroljuk.

Ügyeljünk a következőkre:

 • A biztonsági rendszabályokra
 • a biztosítókarra
 • a fegyver helyes fogására
 • Az elsütésre
 • A taktikai tárcserére
 • A nullázásra
 • A szabályos általános és nem általános tüzelési testhelyzetekre
 • A helyes készenléti helyzetekre
 • A pozíciók közti váltások szabályaira
 • A mozgás közbeni tüzelés szabályaira
 • A kiszúrás, és a kapáslövés szabályaira
 • A fegyverek és a tárak viselésére, a tokok, mellény, szíj helyes megválasztására (feladat specifikus).
 • Az elsődleges fegyver ne zavarja a másodlagos elővételétét

A csapat mozgásának, és hatékony működésének harcászati, és stratégiai alapfeltételei:Terv, vészterv:

 

A parancsnoknak a manőver megtervezésekor:

 • Látnia kell a feladat megoldásának metodikáját, és tervet kell kidolgoznia a cél elérésére.
 • Tudnia kell az ellenség fejével gondolkodni.
 • Vészterveket kell létrehoznia, a lehetséges ellentámadások helyes megválaszolására.
 • Gyorsreagálású tartalékot kell képeznie.

 

A menet

 

A harcérintkezések közötti- vagy járőrmeneteket úgy kell megszervezni, hogy:

 • A kötelék minden lehetséges támadási irányból biztosítva legyen.
 • A tüzelési szektorokat ki kell osztani.
 • Ha szükséges, végbiztosítót kell felállítani.
 • Ügyelni kell a távközökre.
 • Ügyelni kell a kommunikációra.
 • A haladási sebességet úgy kell megválasztani, hogy az ellenséges terepszakasz vizuális felderítése megfelelő legyen.
 • Megálláskor a tűzpároknak fedezéket keresve védőzónát kell kialakítani.
 • Ha lehetséges, elő felderítést kell végrehajtani.
 • Lehetőleg fedezéktől fedezékig haladjunk.

 

Felderítés

 

A felderítés nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy kis létszámú szupertitkos csapat 1 kilométert kúszva az ellenség vonalai mögül jelenti az ellenség tevékenységét. A felderítés azt jelenti, hogy információt szerzünk az előttünk lévő terepszakaszról.

 

 • Az ellenséges terepszakaszt vizuálisan, menet közbeni megállással kell felderíteni, ügyelve a mozgásokra, és a kontúrokra.
 • Használjunk elő felderítőt, ill. mélységi felderítőt.
 • Az ellenséges épület minden ajtó- ablaknyílását minden irányból kívülről alaposan fel kell deríteni.
 • Használd a fegyvertávcsövet!
 • Használj magaslatot!

 

Tűz és mozgás, fedezékhasználat, az ellenség lefogása

 

A harcászat alapja a tűz és mozgás elve. Alapja, hogy a tűzpár/tűzcsoport/raj egyik és másik fele biztosítja egymás előrehaladását, az ellenség tűzzel való lefogásával. A harc sikeres megvívásának elengedhetetlen feltétele a támadás kezdeményezésének, és dinamizmusának megtartása, a dominancia és az aktív fedezékhasználat.

 • Törekedjünk arra, hogy a tűzzel való lefogás folyamatossága fennmaradjon.
 • A fedezék aktív használata annyit jelent, hogy a fedezéket oly módon foglaljuk el, hogy társunk előrehaladásakor fegyverünk az ellenséges állásra folyamatosan tüzet vezet, vagy célra tart.
 • A dominancia megtartásához állandó tűzfedezet kell, ezért a komunikáció elengedhetetlen (megyek, biztosítok, tárat cserélek, stb.)
 • Minden mozgási fázisnál legyünk biztosak abban, hogy javadalmazásunk elég a mozgás befejezéséig.
 • Az ellenség passzív fedezékhasználatakor (vagyis amikor nem lát minket), vagy ha társunk tüzet vezet az ellenségre, mindenképp váltsunk fedezéket/ pozíciót.

 

Épület megközelítése, és a helyiségharc

 

Az épületharcot bonyolulttá, és átláthatatlanná teszi a rengeteg nyílás, sarok, fedezék, a nehéz felderítés, a rövid lőtávok, és a behatárolt tér.

 • Alaposan derítsük fel az épületet!
 • Ha csak tehetjük, mindig kötelékben, a tűz és mozgás elvét alkalmazva közelítsük meg az épületet!
 • Alkalmazzunk mesterlövész támogatást.
 • Az épületben törekedjünk a sarkok lefogására
 • Ügyeljünk a 3 dimenziós harc lehetőségére.
 • Ügyeljünk a nehéz sarkokra (No mans land, hard corner)
 • Törekedjünk korlátozott behatolásra
 • Szobáról szobára haladjunk
 • Állítsunk fel visszabiztosítót
 • Ne keresztezzük társunk tüzelési szektorát
 • Bízzunk a másikban: osszuk ki a tüzelési szektorokat
 • A lábunk ne járjon gyorsabban, mint az eszünk
 • Minden nyílást a lehető legnagyobb szögben biztosítani kell.
 • Folyosón az ellenség folyamatos tűz alatt tartásával, egymás biztosításával haladjunk előre!
 • A kapáslövések gyakorlása nagyon hasznos lehet!
 • Sarkoknál alkalmazható módszerek: tükör (korlátozott),bepillantás (korlátozott), szeletelés (dinamikus), fent-lent technika (dinamikus)

 

Pszichológiai, és fizikai alapfeltételek:A sikeres fegyveres harc megvívásának négy tényezője fontossági sorrendben:

Elszántság, taktika, képességek, technika

 

Elszántság:

 

Akarjunk győzni, és merjünk vállalkozni, rohanjunk, és lőjünk, ordítsunk, egyszóval: legyünk merészek és elszántak!
Taktika:

 

Olvasd, és alkalmazd az előző 3 oldalt, és ha már nagyon megy, jöhet a tengerészgyalogos kézikönyv….

 

Képességek:

 

Elsődleges a lőkészség, a fegyver helyes viselése, fogása, a helyes tüzelési pozíciók felvétele, a tárcsere, a helyes elsütés, és még millió más dolog. A profik éveken keresztül minden nap ezt gyakorolják. Te hogy állsz?

 

Technika

 

Na, itt lehet említeni az fps-t, meg a márkákat, meg a típusokat, gázos vagy motoros, ilyen mellény, meg olyan bevetési ruha… nem véletlen, hogy a harc sikeressége szempontjából a leglényegtelenebb. Némely airsoft csapat cuccát tuti hogy megirigyelnék a mélységi felderítők, vagy a ruszki deszantosok… de ettől még egy játékos sem lesz jobb náluk…

 

Remélem cikkemből mindenki levonta a tanulságot. Ha ezeket a dolgokat már tudjátok, akkor aztán jöhetnek a varázsszavak, és kulisszatitkok, de addig is: GYAKORLÁS!

Hírek

 • Csapat
  2013-06-27 19:31:58

  Kissebb-nagyobb viszájok és a csapatban történt átalakulás, tag és létszám változás miatt egy idejig inaktívak voltunk de mostmár újra a harcmezőn következő játékonkat megtaláljátok ITT vagy a főoldalon és a Depó dórumon

 • Honlap frissítés
  2013-02-03 19:54:56

  Ajánlom mindenki figyelmébe itt a weblapunkon a Játék képek fület!!!

  frrisitve lett rengeteg új és réggi képek kerültek elö

Weboldal készítés ingyen

Szavazás

Tetszik az oldalunk
Na ne nevettess
Elmegy de ..
Tetszik
Igen nagyon jó
Asztali nézet